Uppsala resecentrum

Som alla städer idag så heter det resecentrum i Uppsala, som är ett samlingsnamn för de tidigare busstationer, tågstationer och största samlingsplatserna för enkelheten att finna en taxi. Att samla dessa platser som tidigare var utspridda på olika platser i städerna har visat sig vara mera effektivt och lett till ett enklare sätt för transporter och resor vare sig det gäller företag eller privatpersoner.

I Uppsala är resecentrumet nytt och fräscht, rent och tilltalande precis som i andra städer. Allt är byggt enligt principen att det ska vara enkelt för resenären att kombinera sina olika färdmedel vid olika resor runt om i vårt land.

Uppsala resecentrum påbörjades som projekt 2005, och det nya resecentrumet stod klart och färdigt för invigning den 12 december 2011. Uppsala resecentrum drivs av Jernhusen AB, Uppsala Kommun och Trafikverket.

Resultatet av Uppsala resecentrum ledde till stora förändringar. Dessa gav ett nytt och större bil garage, bättre tillgång och genomfartsleder för fotgängare, bilister och cyklister. Resecentrumet bidrog till att två nya gator bildades. Dessa är Stationsgatan och Stadshusgatan.

För de som ska ut och resa finns det rese kontor för Uppsalas lokaltrafik, samt SJ resebutik. Andra företag som etablerat sig på i och runt Uppsala resecentrum är Mister Minit, Pressbyrån, Tele2 samt ett känt café, Coffeehouse by George.

Uppsala resecentrum har en informativ och enkel hemsida där du hittar länkar till allt det du som resenär behöver, och kan finna information om nyheter och öppettider gällande Uppsala resecentrum och dess trafik.

På hemsidan finner du även information om att bo i Uppsala, och vad det finns för shopping möjligheter i Uppsala kommun. Uppsala resecentrum har gjort att hela stadsbilden har förändrats och skapat flera hus, parker och torg, vilket gör Uppsala till en vacker plats att anlända till.