Studera i Uppsala

Uppsala är den absolut populäraste studentstaden i hela Sverige. Där ligger det bästa universitetet i landet som även ligger i listan över de hundra bästa i hela världen. Universitetet har en anrik historia och lockar studenter från hela landet. Här tänkte vi gå igenom vad du kan läsa på Uppsala universitetet samt presentera lite historiska fakta om det.

Uppsala Universitet

Universitetet grundades redan 1477 och är det äldsta i hela Norden. Det var ärkebiskopen Jakob Ulfsson och en riksföreståndare vid namn Sten Sture den äldre som var med och grundade universitetet. Idag är det ungefär 23 000 personer som har helårsstudier på universitetet. Det är ca 4000 lärare och sammanlagt 6000 anställda.

Läsa på Uppsala Universitet

På Uppsala universitet kan du läsa flera olika kurser och program. Programmen är även uppdelade på grundnivå samt en avancerad nivå. Exempel på program i grundnivån är (programmen är slumpvist plockade ur katalogen):

 • Apotekarprogrammet
 • Beteendevetenskapligt kandidatprogram
 • Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
 • Byggnadsantikvarieprogrammet
 • Dietistprogrammet
 • Kandidatprogram i fysik
 • Avancerad webbprogrammering

Sedan kan man även studera avancerade kurser, men då behöver man minst 120 högskolepoäng på grundnivå. Ett urval på avancerade kurser kommer här:

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet
 • Masterprogram i företagande och ledning
 • Masterprogram i biologi
 • Masterprogram i samhällsvetenskap
 • Masterprogram i biologi
 • Masterprogram i fysik

Sedan finns det som sagt enstaka kurser för den som vill sätta ihop sin egen examen.

Uppsala Universitet har också två utbildningsorter. Det finns även campus på Gotland. Det var den 1 juli 2013 som Högskolan på Gotland sammanslöt sig med Uppsala Universitet. Campus Gotland ligger i Visby och erbjuder 13 program på grundnivå, och 5 på avancerad nivå. Det finns totalt 80 kurser på Uppsala Universitet Campus Gotland.

Utbildningar på grundnivå på Campus Gotland

 • Avancerad webbprogrammering
 • Förskollärarprogrammet
 • Kandidatprogram i företagsekonomi
 • Liberal Arts-programmet
 • Speldesign och programmering
 • Speldesign och grafik
 • M.fl.

Avancerad nivå

Masterprogram i humaniora, Arkeologi
Magisterprogram i hållbart företagande och ledning
Magisterprogram i kulturvård
Magisterprogram i vindkraftprojektering
Masterprogram i humaniora

Studera på distans

Med dagens teknik går det också bra att fullfölja en hel utbildning från sin hemort. De flesta av universitetets utbildningar går att studera på distans. Distansutbildningarna delas upp i två kategorier, en utan gemensamma träffar på Uppsala universitet sedan finns det utbildningar som kräver att man besöker och deltar i träffar några gånger per termin. Man har samma rätt till CSN när det gäller distanskurser och kraven är lika höga oavsett om man väljer att läsa på campus eller från hemmet.

Distansstudier sker genom webbaserade tjänster och kräver att man har tillgång till en dator, internet och e-post. Generella datorkunskaper är det enda som behövs för att hantera studierna på distans.

Har man en distansutbildning med terminsträffar vid t.ex. seminarier eller tentamen så sker detta i Uppsala eller på Gotland, det beror på vart den vanliga utbildningen har sitt centrum. Men har man en utbildning utan träffar så behöver man inte alls besöka något av universitetets campus, t.o.m. tentamen sker på distans.

Forskning

Det utförs även forskning på Uppsala Universitet och teknik och naturvetenskap är en stor del av denna. Där ingår områden som Cell- och molekylärbiologi, Ekologi och genetik, Fysik och astronomi, Geovetenskaper, Informationsteknologi, Kemi. Matematik och Organismbiologi.

Andra områden som man forskar i på Uppsala Universitet är medicin och farmaci samt humaniora och samhällsvetenskap.