Om Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Public Domain image Akademiska Sjukhuset Uppsala

Public Domain image Akademiska Sjukhuset Uppsala

Redan 1867 så invigdes Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Sjukhuset ligger söder om Slottet i Uppsala och är ett stort område med flera kringliggande byggnader. Uppsalaborna kallar sjukhuset för ”Ackis”. Sjukhuset ägs sedan 1983 av Uppsala läns landsting och ingår i en grupp av sjukhus i länet. Till sjukhuset hör även Ulleråkers sjukhus och Samariterhemmets sjukhus.

Hela sjukhuset har totalt 1050 stycken vårdplatser tillgängliga och man gör ungefär 60 000 vårdinsatser årligen. Arbetsplatsen Akademiska Sjukhuset har ungefär 8000 anställda personer och av dessa 8000 är 1247 läkare, 2697 är sjuksköterskor och barnmorskor. Sjukhuset omsätter över 7 miljarder kronor per år (2012)

Vill du hitta till Akademiska Sjukhuset kan du besöka deras informationssida med beskrivningar.

Här under följer lite intressant fakta och statistik på vad som sker inne på sjukhuset. Hur ser en dag ut på Akademiska Sjukhuset?

Informationen som vi listar här under är direkt hämtad från Akademiska Sjukhusets hemsida på internet.

En dag på Akademiska
…föds 11 barn.
… får 150 patienter vård på akutmottagningen.
… kommer 906 patienter till ett läkarbesök.
… opereras 85 patienter.
… skrivs 165 patienter in för sjukhusvård.
… undersöks 289 patienter på röntgenavdelningen.
… tas 5 700 prover på vilka det utförs 26 000 analyser.
… kommer 60 personer för blodgivning och 140 patienter blodgrupperas.
… genomför sjukhusets 18 ambulanser 105 uppdrag, varav 37 är akuta utryckningar till personer med livshotande symtom.
… serveras 1 500 luncher och middagar till inneliggande patienter.
… skickas 3 500 försändelser via rörpost.