Ny FN-plan för mat i Syrien

Under flera år har Svenska FN-förbundet jobbat aktivt med att förhindra hunger, svält och matkris i Syrien. Syrien verkar vara ett land som har svårt att enas inom sig själva, och skapar alltid ytterligare problem som omvärlden får lösa. Med vår godhet och generositet så går vi givetvis in med hjälp, oavsett hur många år det kan verka ta. Det inbördeskrig som senast har drabbat Syrien, har naturligtvis satt fart på den syrianska flyktingströmmen och behovet av mat, kost och logi när ett nästintill ett helt folk är på vandring.

I slutet av 2014 så lovade omvärlden att bistå med hjälp för att betala matpaket till flyende syrier, men FN hade då bara fått in en tredjedel av det kapitalbehov som egentligen behövdes. Trots detta så lyckades FN få ut fyra miljoner matpaket till behövande syrier, vilket var flera än tidigare. Efter detta fick FN dra ned på hjälpen på grund av kapitalbrist.

Nu har det kommit en ny FN-plan för 2015 som ska hjälpa syrianska flyktingar

Under december 2014 utarbetades en plan inför 2015, om hur vi nu ska nå ut till miljontals syrianska flyktingar. En del av detta bygger på en vädjan till världens regeringar om 11,5 miljarder kronor i biståndshjälp.

Dessa pengar ska om de får igenom sin vädjan, användas till fokusering på livräddande insatser och livsmedelshjälp i Syrien. Samtidigt ska ett projekt skapas som ger dessa människor möjlighet att på egen hand hjälpa sig själva tillbaka till ett anständigt och självförsörjande liv. Även en utökning av skolmatssystemet i Syrien står på FN:s program.

Naturligtvis ska vi inte tycka att detta är fel, utan visst så behövs det och vi ska ju hjälpa till om vi kan. En annan aspekt på det hela är att vi faktiskt har en hel del egna problem i vårt till synes stabila Sverige, som har påverkat landet negativt och frågan är hur länge vi har råd att hjälpa till på det sätt vi gör. Man ska aldrig vara emot lösningar och hjälp, en dag kanske vi behöver den, men kanske måste vi också få in en förståelse i dessa länder om att det inte går att bryta ned sitt eget land, och sedan vara beroende av hjälp utifrån.