FNs arbete i konflikter

FNs tre grundpelare är säkerhet, utveckling och att värna om de mänskliga rättigheterna. Deras arbete startade 1946 och fram tills idag har FNs gjort enorma insatser med sitt arbete. Det kan ha varit att medla vid konflikter, att arbeta med diplomati eller att försöka förebygga att människor far illa i utvecklingsländer. För att du ska få en inblick i vad FN gör så tänkte vi berätta om några insatser som organisationen har gjort, både som medlare och annan aktör i frågor som berör mänskligheten. Är man inte insatt i FNs arbete så kan det vara svårt att förstå att det är en viktig organisation som vi måste värna om och behålla till varje pris.

Kongo

Under Kongokrisen som varade mellan 1960 och 1965 var FNs fredsbevarande styrkor i landet och hjälpte till att avväpna Katangas trupper. Många svenskar var med i fredsstyrkorna i Kongo, man beräknar att ungefär 6000 svenskar tjänstgjorde under denna tid. Det var även i detta arbete som generalsekreteraren Dag Hammarskjöld omkom i en flygplansolycka när han skulle dit och medla om vapenvila. Även Irländska och Indiska trupper hjälpte FN med arbetet i Kongo.

Forna Jugoslavien

Under de jugoslaviska krigen så var United Nations Protection Force där och försökte att bevara freden. Bosnienkriget pågick i totalt 3,5 år. FNs arbete i Bosnien startade under 1992. Det var ett brutalt krig som skördade många civila offer, en av de värsta händelserna i mänsklighetens historia.

FN arbetar också mycket med sina tre grundpelare

Genom sitt säkerhetsarbete så vill man först och främst bevara världsfreden och hjälpa andra länder som befinner sig i konflikt. Man vill också minska tillgången på vapen och genom nedrustning av dessa minska att nya vapenkonflikter uppstår. FN kan inte göra en total nedrustning av alla vapen eftersom det skulle innebära en väldigt stor säkerhetsrisk men man arbetar samtidigt med en reglering av dessa.

Att alla människor ska vara lika värda är en självklarhet i länder som Sverige, men så ser det tyvärr inte ut i övriga världen. FN arbetar för att alla människor ska får ett drägligt liv i säkerhet med mat och tak över huvudet. Man vill utrota all typ av tortyr och slaveri samt ge människor en rätt till utbildning och yttrandefrihet. I och med detta arbete så försöker man dessutom värna om demokratin och folkets rätt att välja och påverka sin situation. Att inte staten och landets ledare ska utnyttja folket.

I krig och nödsituationer så är det oftast barnen som blir värst drabbade. Detta är också en fråga som FN värderar högt i sitt arbete. Det är att ge nödhjälp och snabba insatser i utsatta områden. När en katastrof inträffar är det många delar i ett samhälle som slås ut. Först och främst är det en förlorad trygghet i landet men det kan också vara andra saker som inte fungerar. Tillgången till mat och mediciner är en faktor som FN hjälper till med, även bostäder måste tillföras i krigshärjade länder.

FNs arbete är oändligt men man fortsätter att arbeta med en övertygelse att man göra skillnad. Stöd gärna FNs arbete genom att skänka pengar eller engagera dig i frågor som FN har.