FN ger kritik till IOK

OS i Ryssland och Sotji är i full gång men redan innan allt hade startat så fick landet kritik från många håll. FN har också gått ut med kritik mot Ryssland men också IOK. FNs kritik handlar om de mänskliga rättigheterna.

FN skriver att IOK måste ta ansvar för de mänskliga rättigheterna på grund av att Ryssland inskränker på homosexuellas rättigheter. Ryssland har länge fört propaganda som kränker i princip de flesta med en annan läggning. Stora protester har uppstått men inte mycket har kommit från IOK som är med och organiserar själva OS. Ryssland med Vladimir Putin i spetsen har inte heller haft några positiva inställningar till ett samtal om detta. Det har diskuterats att inte sport och politik hör ihop.

Kofi Annan pratade om detta redan under 2005 då han var FN-chef. Det var att idrotten skulle vara fredsbyggande och enande över nationsgränserna .

Från svenskt politiskt håll så har det varit ett par bojkotter. Vår stadsminister, Fredrik Reinfeldt har beslutat sig för att inte åka till Sotji och delta i de olympiska spelen. Ministrarna Adelsohn Liljeroth och Lena Ek har också anstått från att resa dit.

En positiv sak är att världen och dess ledare har fått upp ögonen för Ryssland och hur man behandlar HBTQ-frågorna. Världens politiska ledare har tagit en diskussion och samtidigt tagit ställning till frågan. Det har dock varit helt tyst från IOKs sida under hela denna process. FN skriver att IOK har en del kvar att lära i den här frågan. IOK ska vara politiskt neutralt men de ska inte få förbise de mänskliga rättigheterna.