FN-chefen Jan Eliasson till Ukraina

FNs vice chef Jan Eliassson reser till Ukraina för se över den allvarliga situationen på Krim halvön. ”Det är viktigt att omvärlden tar fasta på Ukrainas önskemål om internationella observatörer” säger FN-förbundet angående Eliassons resa till Ukraina. Alla fredliga medel måste användas i hjälp att dämpa de allvarliga spännigarna som just nu pågår i Ukraina. Putins ignorans och övertramp gentemot folkrätten har fått världen att reagera i arga protester. Det är viktigt att omvärlden fortsätter att hänvisa till FN-stadgan i kontakten mellan parterna. Situationen i Ukraina börjar likna den i Syrien där Ryssland och i Kina under tre år har hindrat säkerhetsrådet att agera.

Att Putin med sina ryska trupper har invaderat den sydligaste delen av Ukraina, Krim halvön, är ett mycket allvarligt brott mot folkrätten som fått regeringar över hela världen att reagera. Många fördömer Putins handlande och varnar för mycket allvarliga konsekvenser. Jan Eliasson åker till Ukraina tillsammans med Ban Ki-moon i ett försök att hitta en diplomatisk lösning på den allvarliga krisen. Allt måste göras för att ett krig inte ska utbryta. På sin resa till Ukraina så har Jan Eliasson både träffat presidenten, premiärministern och utrikesministern. Han har även träffat parlamentsmöten från olika delar av landet, även de östra där de hyser stora sympatier för Ryssland. Eliasson har för Ukrainas regering betonat vikten av att de respekterar alla i landet.

”Vi vill försöka verka för en politisk process som handlar om att man för regeringen understryker att alla delar av befolkningen, inklusive minoriteter och ryskspråkiga tas med i regeringen”