Facebooks grundare donerar nära 180 miljoner kronor till kampen mot Ebola

Virussjukdomen Ebola sprider sig över världen och allt fler ansluter sig i kampen att stoppa dess framfart. Facebookgrundaren Mark Zuckerberg öppnar plånboken tillsammans med sin fru Priscilla och donerar 25 miljoner dollar i kampen mot Ebola. En summa som motsvarar ungefär 180 miljoner svenska kronor. En ansenlig och välkommen summa som behövs för att kunna fortsätta det nödvändiga arbetet att hindra spridningen av det fruktade ebolaviruset.

Ebola räknas som en av världens mest dödliga virussjukdom och tillhör en grupp sjukdomar som kallas blödarfeber. Sjukdomen upptäcktes under 1970-talet och det utbrott som pågår i Västafrika just nu är det mest omfattande. Över världen pågår just nu ett intensivt arbete för att förhindra och stoppa en vidare spridning av sjukdomen. Alla medel och insatser som kommer behövs både ekonomiskt och arbetsinsatser av sjukvårdskunnig personal. Enlig WHO, Världshälsoorganisationen , kan smittspridningen inom ett par månader uppgå till 10 000 nya ebolafall i veckan i Västafrika. Ett allvarligt scenario skulle vara om smittan fick fäste i ytterligare något av de resurssvaga länderna i regionen. Världens resurser skulle då behöva delas upp och på så sätt allvarligt försvåra arbetet.

Mark Zuckerberg skriver själv på sin Facebookprofil i samband med donationen att ebolaepedemin är i en kritisk punkt och har smittat 8400 personer hittills. Smittan sprider sig snabbt och siffran på smittade personer kan inom några månader vara uppe i 1 million människor om inte rätt åtgärder vidtas. Vidare skriver han att vi behöver få smittspridningen under kontroll så att vi hamnar i en global kamp mot sjukdomen och dess spridning i årtionden, som med HIV och polio. Mer information om paret Mark och Priscilla Zuckerbergs generösa bidrag i kampen mot ebolaviruset finns här http://feber.se/vetenskap/art/311269/mark_och_priscilla_zuckerberg_/