Hem

Model United Nations är ett rollspel som ska efterlikna FN och deras arbete. Det är studenter på gymnasiet samt universitetet som utför dessa FN-rollspel. Model United Nations kan även kallas för Model UN/MUN, här i texten kallat för MUN. Syftet med att anordna sådana MUN är för att utbilda och stärka studenternas kunskaper i kommunikation, globalisering och multilateral diplomati. Inför rollspelen blir deltagarna tilldelade olika länder och får läsa om landet. Det kräver att studenterna kan sätta sig in i rollen som ambassadör för sitt land, det gäller att hitta fakta kring alla samhällsskikt som landet har.

Förenta nationernas kontor i Genève

Studenterna i MUNen undersöker och debatterar kring internationella problem och konsulterar med varandra. Berörda länder kan också bilda en allians med varandra för att verka på en större skala. När allt drar sig mot sitt slut ska studenterna komma på en lösning på problemen som har presenterats. Problemet ska lösas utifrån det tilldelade landets värderingar och perspektiv.

MUN i Sverige och världen

MUNs genomförs av studenter över hela världen, inte bara i Sverige. Stora MUNs som organiseras är t.ex. Harvard National MUN i Boston, USA och London School of Economics MUN i London. I Sverige finns bland annat Stockholm MUN och Uppsala MUN men även andra studentstäder anordnar dessa.

Stockholm Model United Nations

Det allra första MUN i Stockholm hölls i november 2004. Alla MUNs sker antingen på Stockholms Universitet eller på Handelshögskolan i Stockholm. Ungefär 200 deltagare träffas årligen för att spela FN-rollspelet och lära sig om internationell diplomati.

Uppsala Model United Nations

Dag Hammarskjöld som växte upp i Uppsala var även den andra i skaran av generalsekreterare för FN. Det har gjort att MUN i Uppsala har en speciell betydelse för stadens studenter. Det har satt sina spår och minnet av honom lever kvar än i dag. Uppsalas MUN anordnas av Utrikespolitiska föreningen.

Om Dag Hammarskjöld

Dag föddes i Jönköping 1905 och var son till den dåvarande Ecklesiastikministern Hjalmar Hammarskjöld. Under 1907 blev hans far bland annat landshövding i Uppsala och Dag spenderade nästan hela sitt yngre liv där. Han växte upp på Uppsala Slott som han själv ansåg var sitt barndomshem. Han var mycket begåvad i skolan och tog en filosofie licentiat vid Uppsala universitet 1928. Senare började han också läsa en jurist kandidat där under 1930, till docent 1933 och filosofie doktor år 1934 vid Stockholms högskola i nationalekonomi.

Sitt mest kända uppdrag fick Dag när han blev generalsekreterare i FN. Han fick rollen efter att säkerhetsrådet hade röstat, han fick hela 10 röster av 11. Han fick platsen 1953 och omvaldes sedan under 1957. En av hans större insatser var att anordna möten i Geneve för nedrustningen av atomvapen.

Dag Hammarskjöld omkom tragiskt i en flygolycka 1961, han blev 56 år gammal. Det var på väg till ett möte med Tshombe i Zambia som planet plötsligt störtade. Han och andra kollegor, bland annat åtta svenska till omkom, en passagerare överlevde men avled av skadorna en kort tid efter olyckan. Detta har varit ett stort frågetecken under en lång tid. Efter olyckan gjorde man en utredning om vad som egentligen hade hänt, men man hittade inga spår efter något som kunde tyda på ett attentat. Utredningen som gjordes 1961 visade ingenting.

Många ställer sig frågan om vad som hände med planet, vissa tror att det var en hemsk olycka medan andra tror på ett planerat attentat.

Dag Hammarskjöld begravdes i familjegraven vid Uppsala domkyrka 1961. Han har också tilldelats Nobels fredspris i efterhand för sitt arbete för världsfreden.